Obsah / Content

Editorial

Původní práce / Original Papers

Pelvitrochantericka insuficience a jeji řešeni transferem m. gluteus maximus
Gluteus maximus muscle transfer for pelvitrochanteric deficiency
Radek Hart, David Náhlík

Kratkodobe zkušenosti s implantaci TEP trapeziometakarpalniho kloubu palce ruky Beznoska TMCJ
Short-term experience with Beznoska TMCJ endoprothesis for treatment of osteoarthritis of the basal joint of the thumb
Jiří Vospěl

Přehledový článek / Review

Ultrazvukovy obraz myxoidnich nadorů měkkych tkani
Ultrasound appearance of myxoid soft tissue tumors
Lukáš Pazourek, Tomáš Tomáš, Michal Mahdal, Iva Staniczková Zambo, Luboš Hrazdira

Zanětliva bolest zad a co dal?
Inflammatory back pain and what’s next?
Monika Gregová

Ošetření chondrálních defektů bifázickým scaffoldem
Treatment of chondral defects by biphasic scaffolding
Marek Žižka, Jiří Fousek

Zprávy, recenze, informace / News, reviews, information

Nejlepší článek časopisu Ortopedie 2019
The Best Article of the 2019 Orthopedics Magazine