Editorial

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou další číslo časopisu Ortopedie. Po poněkud hysterických akcích
v rámci covidu se společnost dostává zpět do normálních kolejí, a stejně tak i náš
časopis. Věřím, že zde naleznete to, co Vás bude zajímat. Snažíme se dodržet plán
vydávání, upravujeme postupně webové stránky, aby bylo možné vyhledat zpětně to,
co Vás v časopise v minulosti zaujalo. Využijte toho i v publikacích a v literárních
odkazech, které jsou nedílnou součástí každého odborného článku. Těšíme se na Vaše
sdělení!
Věřím, že jste uplynulé období přežili ve zdraví, přeji Vám krásné dny a doufám, že
potlesk nebude jediným ohodnocením Vaší práce (i když tomu moc nevěřím).
Tomáš Trč,
šéfredaktor