Rok 2019

1/2019

Editorial

Vážení čtenáři, držíte v ruce první číslo dalšího ročníku Ortopedie. Časopis vychází již 13 let. Za tu dobu prošel mnoha změnami a otřesy, ale domnívám se, že...

Obsah

Původní práce (original papers) Vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu na výskyt gonartrózy: přehled současné literatury Influence of anterior cruciate ligament reconstruction on knee osteoarthritis: a...

Hodnocení svalové síly pacientů indikovaných k totální endoprotéze kyčelního kloubu anterolaterálním přístupem podle Watson...

Jakub Liskay1, Tomáš Vodička2, Pavel Janíček1, Tomáš Tomáš1 1I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 52,...

2/2019

Editorial

Vážení čtenáři, v aktuálním vydání časopisu, které bychom mohli zařadit téměř mezi monotematická čísla, naleznete tři články týkající se ošetření poranění předního zkříženého vazu – tři...

Obsah

Původní práce (original papers) Hodnotenie pooperačnej korekcie hallux valgus pri použití intramedulárnej zamykacej dlahy Evaluation of postoperative correction of hallux valgus using an intramedullary locking plate Ladislav...

Rekonstrukce předního zkříženého vazu metodou all-inside. Dvouleté výsledky / The Reconstruction of the Anterior...

Roman Hanák Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového systému, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Litomyšlská nemocnice, Sebranice 58, 569 62, tel. 739 147 102, e-mail: chroman@centrum.cz   Souhrn: Úvod: Cílem...

3/2019

Obsah

Původní práce (original papers) Vliv změny sklonu pánve na změnu anteverze a inklinace acetabula. MUDr. David Náhlík Funkční výsledky po implantaci povrchové náhrady hlavice pažní kosti Jan Hořák,...

Editorial

Vážení čtenáři, ve třetím čísle aktuálního ročníku našeho časopisu naleznete celou škálu článků – od původních prací přes práce přehledové, kazuistiky a informace o novinkách...

Funkční výsledky po implantaci povrchové náhrady hlavice pažní kosti / Functional results after implantation...

Jan Hořák, Marek Rouchal, Jan Heger, Petr Vališ Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 737 871 906, e-mail:...

4/2019

Obsah /Content

Editorial Původní práce Kalcifikující tendinitida rotátorové manžety – indikační kritéria invazivní léčby, needlingu a artroskopického ošetření Calcifying tendinitis of the rotator cuff – indication criteria of invasive...

Editorial

Vážení čtenáři, po Vaší jistě hezky strávené dovolené vychází další číslo časopisu Ortopedie. Obsahuje dva původní články o terapii menisku a rotátorové manžety a dva...

Kiloh-Nevinův syndrom u dospělé pacientky s luxační zlomeninou hlavičky radia / Kiloh-Nevin syndrome in...

Petr Šebesta1, Eliška Šulcová1,2 1Ortopedické oddělení, 2Chirurgické oddělení, Nemocnice Mělník, Pražská 528/29, 276 01 Mělník, tel. 315 639 311, e-mail: sebestapetr@seznam.cz   Souhrn: V kazuistickém sdělení prezentujeme poranění nervus interosseus anterior...

5/2019

Editorial

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další z řady monotematických čísel časopisu Ortopedie. Tentokrát je problematika věnována kostním nádorům a jejich léčbě. Garant tohoto čísla, pan...

Obsah / Content

Editorial Přehledové články / Reviews Kostní nádorová nemoc Bone metastatic disease Peter Grell   Metastatické onemocnění páteře – diagnostika a léčba Metastatic spine disease – diagnosis and treatment Radim Grosman, Jan Cienciala,...

Kostní nádorová nemoc / Bone metastatic diseases

Peter Grell Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn: Pacienti s pokročilými solidními nádory se můžou v dnešní době dožívat i několik let s velice...

6/2019

Editorial

Vážení čtenáři, poslední číslo 13. ročníku časopisu Ortopedie se věnuje hodnocení tzv. „malých“ výkonů. Ale jako není malých rolí, tak není ani malých operací. Operace jsou...

Obsah / Content

Editorial Původní práce / Original Papers Záchovná miniinvazivní operativa hallux rigidus: hodnoceni vlastního souboru pacientů, první zkušenosti Joint preserving miniinvasive surgery for hallux rigidus: patient group evaluation,...

Srovnání krátkodobých výsledků osteosyntézy subkapitálních zlomenin metakarpů dlahou a nitrodřeňově zavedeným šroubem / Comparison...

Petr Šebesta , Eliška Šulcová Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Mělník, Pražská 528, 27601 Mělník, tel.: 315 639 311, e-mail: sebestapetr@seznam.cz Chirurgické oddělení Nemocnice Mělník Souhrn: Úvod: Cílem...