Rok 2018

1/2018

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, prvním číslem v roce 2018 otvíráme již 12. ročník našeho časopisu. Chtěl bych Vám popřát, aby tento rok byl klidný...

Hodnocení socioekonomických faktorů v souvislosti s totální endoprotézou kyčelního kloubu / Evaluation of socio-economic...

Veronika Štrombachová, Andrea Pokorná, Jaroslav Pilný Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 972 312,...

2/2018

Editorial

Martin Repko Vážené kolegyně, vážení kolegové, s radostí jsem přijal výzvu redakce časopisu Ortopedie připravit specializované číslo se zaměřením na problematiku dětské páteře. Tato problematika...

Kompenzační mechanismy celkové stability páteře po operačním řešení u pacientů s adolescentní idiopatickou skoliózou...

Martin Prýmek, Martin Repko, Andrea Šprláková Puková, Milan Filipovič, Milan Leznar Ortopedická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel....

Růstové tyče v léčbě rané skoliózy: retrospektivní studie dvou skupin z let 1981-2015 ...

Jan Kocanda, Milan Filipovič, Martin Repko, Andrea Šprláková Puková, Miroslav Nýdrle Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno,...

3/2018

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,dostáváte do rukou předprázdninové číslo časopisu Ortopedie. Doufám, že Vás bude zajímat i v dovolenkovém čase. Články jsou částečně oddychové, navýšil...

Modifikace pokračujícího stehu pro suturu podkoží u totální endoprotézy kyčle a kolene / Modification...

Martin Holinka, Jiří Gallo, Radek Pavličný Ortopedické oddělení, Karvinská hornická nemocnice a. s., Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná – Nové Město, tel. 596 380...

Zadní artroskopické přístupy do kolenního kloubu / Posterior arthroscopic approaches to the knee

Petr Vališ, Jan Hořák, Marek Rouchal, Jan Novák, Martin Repko Ortopedická klinika FN a LF MU Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532...

4/2018

Editorial

Eduard Šťastný Vážení čtenáři,letošní čtvrté číslo časopisu Ortopedie se z větší části věnuje problematice méně častých osteotomií dolní končetiny. První článek je...

Medializační osteotomie kalkanea s přídatným výkonem pro získané plochonoží na podkladě dysfunkce šlachy tibialis...

Petr Koníček, Petr Teyssler Klinika dětske a dospěle ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, V Uvalu 84, 150 06, Praha 5,tel....

Dlouhodobé zkušenosti s podáváním enzymaticky hydrolyzovaného kolagenu u gonartrózy / Long-term experience with use...

Daniel Bělík, Tomáš Trč Klinika dětske a dospěle ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, V Uvalu 84, 150 06, Praha 5,tel....

5/2018

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, rád bych Vás pozval k posouzení šestého čísla našeho časopisu Ortopedie.Jedná se o monotematické číslo, které jsme věnovali tématu...

Coxa vara adolescentium – naše klinické zkušenosti / Slipped capital femoral epiphysis – our...

Tomáš Pešl, Petr HavránekKlinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK v Praze, Thomayerova nemocnice, Videňská 800, 140 59 Praha 4,tel. 603 587 552,...

FAI – femoroacetabularní impingement syndrom, anatomická studie na resekovaných hlavicích / FAI – femoroacetabular...

Štěpán MagerskyOrtopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel. 266082876, e-mail: magersky@atlas.cz Souhrn:Úvod: Cílem studie je stanovit...

6/2018

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,páté číslo časopisu Ortopedie vyplňují převážně původní práce na zajímavá témata pro praktickou medicínu. Ani přehledový článek o kyselině hyaluronové toto...

Pacienti s komplexním regionálním bolestivým syndromem (KRBS) ve společné péči ortopeda a algeziologa /...

Vít Heblt, Stanislava Novotná Ortopedické oddělení, Litomyšlská nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s., J. E. Purkyně652, 570 01 Litomyšl-Město, tel. 461 655 111, e-mail: Heblt.Vit@seznam.cz...

Obézní pacient s koxartrózou indikovaný k totální náhradě kyčelního kloubu / Obese patient with...

Marcela HodovníkováOddělení ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849,470 77 Česká Lípa, tel. 487 954 545, e-mail: hodovnikova@volny.cz Souhrn:Úvod:...