Rok 2016

1/2016

Editorial / Editorial

Tomáš Trč (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,letošní ročník časopisu Ortopedie je již desátý!Když jsme v roce 2007 zahájili vydávání tohoto časopisu, nikdo netušil, jak...

Kyselina tranexamová u primoimplantace TEP kolena a kyčle / The evidence for usage of...

Jiří Lošťák, Jiří GalloOrtopedická klinika LF UP a FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 548, e-mail: jiri.gallo@volny.cz Souhrn:Kyselina tranexamová...

Morbus Paget – současná léčba / Morbus Paget – current treatment

Zbyněk Rozkydal, Tomáš TomášI. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel. 543182720, e-mail: zrozkyd@med.muni.cz Souhrn:Autoři...

2/2016

Editorial / Editorial

Pavel Janíček (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,monotematické číslo časopisu Ortopedie je věnováno epidemiologii, diagnostice a terapii měkkotkáňových sarkomů v České republice.Původní práce Retrospektivní analýza...

Retrospektivní analýza výsledků plicních metastazektomií měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice LF MU...

Michal Benej, Ivan Čapov, Adam Peštál, Jan Wechsler, Zdeněk Chovanec, Martin Páral I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně,...

Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru / Overview epidemiology...

Jan Mužík, Michal Uher, Denisa Malúšková, Andrea Pokorná Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 3, 625 00 Brno, tel. 778 543...

3/2016

Editorial / Editorial

Tomáš Trč(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,máte před sebou květnové číslo časopisu Ortopedie.Autoři článku Střednědobé výsledky chirurgické terapie istmické spondylolistézy nízkého stupně bez intervence...

Střednědobé výsledky chirurgické terapie istmické spondylolistézy nízkého stupně bez intervence páteřního kanálu / Medium-term...

Petr Nesnídal, Jan Štulík, Michal Barna, Jan Kryl, Tomáš Vyskočil Spondylochirurgické oddělení 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha...

Zkracovací osteotomie ulny u pacientů s abutment syndromem / Ulnar shortening osteotomy in...

Martin Slavík, Jaroslav Pilný, Petr Hoza, Pavel Petera, Pavel Kout (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Ortopedické oddělení Pardubické krajské nemocnice a. s., Kyjevská 44, 530...

4/2016

Editorial / Editorial

Tomáš Trč (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,v letním čísle časopisu Ortopedie si můžete přečíst čtyři původní práce a dvě kazuistiky.Všechny původní práce mají...

Vztahy mezi idiopatickou infantilní a adolescentní skoliózou / Relationship between idiopathic infantile and adolescent...

Jiří Komprda, Dalibor Ďurďa Ortopedické oddělení nemocnice v Semilech, 3. května 421, 513 31 Semily, tel. 481 661 111, e-mail: jiri.komprda@gmail.com Ortopedické oddělení polikliniky...

Aponeurosis plantaris a její vztah k deformitám předonoží / Aponeurosis plantaris and its relationship...

Stanislav Popelka ml., Rastislav Hromádka, Jan Klouda, Vladislav Barták, Jan Štefan, Ivan Landor Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84,...

5/2016

Ohlédnutí za 11. CEOC v Praze / Looking back at the 11th CEOC in...

Jan Bartoníček(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});Ve dnech 9. a 10. června 2016 se konal v Kaiserštejnském paláci v Praze na...

XLI. sjezd Polské ortopedické společnosti / XLIth Congress of the Polish Orthopaedic Society

Tomáš Trč(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Ve dnech 22. až 24. září se v polském Lublinu konal každoroční sjezd PolskiegoTowarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Stalo se...

Editorial / Editorial

Karel Pavelka Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, tel. 234 075 244, e-mail: pavelka@revma.cz (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,desátý ročník časopisu Ortopedie uzavírá monotematické...

6/2016

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,zářijové číslo časopisu Ortopedie je monotematickým číslem, které je věnováno reimplantaci kyčelního kloubu. Tato problematika je velmi široká a bude nutné...

Využití počítačové tomografie při hodnocení osteointegrace a remodelace kostní tkáně v okolí necementované revizní...

Eduard Šťastný, Tomáš Trč, Theodoros Philippou, Jiří Lisý, Richard Bruna Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole,...

Překvapivý důvod uvolnění jamky TEP kyčelního kloubu / Surprising cause of acetabular prosthesis loosening

Tomáš Trč Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 224...