Rok 2015

1/2015

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celé redakční rady popřál do nového roku 2015 hodně zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů...

Rivaroxaban a nadroparin v prevenci hluboké žilní trombózy u pacientů po TEP kyčle a...

Jan Špička, Jiří Lošťák, Jiří GalloOrtopedická klinika LF UP a FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 588 443 548, e-mail:...

Neúplná korekce postavení páteře v sagitální rovině po náhradě kyčelního kloubu s flekční kontrakturou...

Martin Feranec, Radek Hart, Petr Šmíd, Martin KomzákOrtopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, tel. 515 215 265, e-mail: martin.feranec@nemzn.cz Souhrn:Úvod:...

2/2015

Editorial / Editorial

Jiří Gallo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,byl jsem redakční radou časopisu Ortopedie pověřen, abych se pokusil editovat monotematické číslo věnované náhradám ramenního kloubu. Když...

Současné indikační schéma aloplastiky ramena / Current indications of shoulder arthroplasty

David Pokorný, Antonín Sosna, Petr Fulín, Jan Štefan, David Jahoda, Ivan Landor I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, V Úvalu 84, 150 08...

Operační technika a postup implantace anatomické náhrady ramenního kloubu / Surgical technique and implantation...

David Pokorný, Antonín Sosna, Petr Fulín, Jan Štefan, David Jahoda, Ivan Landor I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, V Úvalu 84, 150...

3/2015

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,třetím číslem časopisu Ortopedie se dostáváme do poloviny devátého ročníku.Dvě původní práce a kazuistika nabízejí zajímavé informace, které jsou trochu kontroverzní...

Dlouhodobé výsledky totální náhrady kolenního kloubu modelové řady Universal – Modular – Vector /...

Jaroslav Pilný, Jiří Kubeš, Milan Peřina, Václav Báča Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na...

Vazivová poškození karpu po zlomeninách distálního radia / Ligamentous injuries to the carpus after...

Jozef Molitor, Jaroslav Pilný, Silvia Vajcziková, Radomír Gajdoš, Teodor Kluka Oddelenie úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07...

4/2015

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,dovolte mi, abych v úvodu editorialu za celou redakční radu popřál prof. Bartoníčkovi k jeho významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a...

Plazma bohatá na trombocyty v léčbě hemofilické synovialitidy / Platelet-rich plasma in the treatment...

Petr TeysslerKlinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 224...

Kmenové buňky v regenerativní medicíně / Stem cells in regenerative medicine

Eva Syková Ústav experimentální medicíny AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, tel. 241 062 675, e-mail: sykova@biomed.cas.cz Ústav neurověd,...

5/2015

Editorial / Editorial

Eduard Šťastný Vážení čtenáři,letošní devátý ročník časopisu Ortopedie uzavíráme monotematickým číslem, které je věnováno problematice onemocnění dětské nohy.Původní práce doc. Schejbalové je zaměřena na léčbu...

Pes equinovarus congenitus – dlouhodobé zkušenosti s posteroplantárním releasem / Congenital clubfoot –...

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84,150 06 Praha 5, tel. 224 432 800,...

Pes equinovarus – 10 let léčby Ponsetiho metodou / 10 years experience with the...

Martin Ošťádal, Jiří Chomiak, Monika Frydrychová, Michaela Kassaiová, Pavel Dungl Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 00 Praha 8, tel. 266 081 111,...

6/2015

Editorial / Editorial

Tomáš Trč(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Vážení čtenáři,máte před sebou zářijové číslo časopisu Ortopedie. Trochu atypicky, díky kongresu EFORT, se v září také koná Národní kongres...

Pembertonova acetabuloplastika při léčení VDK / Pemberton acetabuloplasty in the treatment of VDK

Milan RejholecAl Razi Orthopedic Hospital, 457 12 Kuwait City, Kuwait, tel. 965 2246 9621, e-mail: Rejholec@hotmail.com, Kuwait Souhrn:Úvod: Pembertonova acetabuloplastika je technicky obtížný výkon, který...

Efekt lázeňské péče u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene při překladu „z...

Romana Holaňová, Tomáš BaukoSanatoria Klimkovice, AquaKlim, s. r. o., 742 84 Klimkovice-Hýlov, tel. 736 504 179, e-mail: rholanova@sanklim.cz Souhrn:Úvod: Sanatoria Klimkovice v současné době nabízí...