Rok 2013

1/2013

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,s prvním letošním číslem časopisu Ortopedie bych vám rád popřál do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, pevné nervy a...

Little League Elbow syndrom / Little League Elbow syndrome

Filip Hudeček, Martin Mohyla I. ortopedická klinika LF MU Brno a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 181 111, e-mail:...

Cévní zásobení kyčelního kloubu a jeho význam pro záchovnou chirurgii kyčelního kloubu (přehled literatury...

Petr Chládek, Martin Salaj, Rastislav Druga, Tomáš Trč Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84,150 06...

2/2013

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,časopis Ortopedie prošel zásadní organizační změnou. Od ledna není vydavatelem společnost Medakta, ale renomované vydavatelství Mladá fronta a. s....

Rehabilitace po implantaci TEP kolenního kloubu / Rehabilitation after total knee arthroplasty

Tomáš Trč, Eduard Šťastný Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol Praha, V Úvalu 84, 154 00 Praha 5, tel....

Rehabilitace po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu / Rehabilitation after total hip arthroplasty

Souhrn:Hlavním cílem implantace endoprotézy je odstranění bolestí. Dobrá funkce umělého kloubu úzce souvisí se správně vedenou rehabilitací. Autoři ve své práci popisují její jednotlivé...

3/2013

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,květnové číslo časopisu Ortopedie vám přináší čtyři původní práce, jeden přehledový článek a jeden článek historický.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});Původní práce Vliv...

Vliv PRP na hojení rotátorové manžety – první zkušenosti / Effect of PRP on...

Vojtěch Havlas, Jan Kotaška, Petr Lesný, Oksana Sevastyanová, Tomáš Trč Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu...

Hodnocení výsledků perioperační punkce Bakerovy pseudocysty u artroskopických operací kolene / Evaluation of results...

Tomáš Kovanda, Martin SklenskýI. ortopedická klinika, Nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel. 543 181 111, e-mail: kovanda.tomas@email.cz Souhrn:Úvod: Bakerova...

4/2013

Editorial /Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,letní číslo časopisu Ortopedie se věnuje problematice bolesti. Bolest je hlavní symptom, který přivádí pacienty do našich ordinací, a je na nás,...

Hodnocení bolesti u pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu / The...

Marie Holubová, Jaroslav Pilný, Magda Taliánová, Kateřina Čermáková Fakulta zdravotnických studií, Univerzita  Pardubice, Průmyslová 395532 10 Pardubice, tel. 466 037 731, e-mail: marie.holubova@upce.cz, www.ortopedie-traumatologie.cz Ortopedické...

Analgezie po operaci endoprotézy kolenního kloubu / Analgesia after total knee replacement surgery

Jakub Rapi, Milan Jelínek I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 602 00 Brno, tel. 543 181 111 e-mail:...

5/2013

Editorial / Editorial

Pavel Horák Vážení čtenáři,poslední číslo sedmého ročníku časopisu Ortopedie je věnováno metabolickým chorobám skeletu a je sestaveno z šesti příspěvků, které pokrývají několik vybraných oblastí osteologie...

Současné možnosti farmakoterapie postmenopauzální osteoporózy / Current possibilities in pharmacotherapy of postmenopausal osteoporosis

Pavel Horák, Martina SkácelováIII. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie FN a LF UP Olomouc, I. P. Pavlova 6, 783 01 Olomouc, tel. 588 443 359,...

Primární a sekundární prevence nízkotraumatických zlomenin / Primary and secondary prevention of fragility fractures

Jan ŠtěpánnRevmatologický ústav Praha, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2, tel. 234 075 111, e-mail: stepan@revma.cz Souhrn: Cílem sekundární prevence nízkotraumatických zlomenin je zmírnit...

6/2013

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,dovolte mi, abych úvodem editorialu jménem celé redakční rady poblahopřál panu profesorovi Slavíkovi k jeho významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti....

Vliv osteosyntézy na přežití pacientů starších 75 let u zlomenin proximálního femuru / Impact...

Martin Skládal, Miloslav Pink, Miroslav LisýOrtopedické oddělení nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč, tel. 568 809 235,e-mail: sklados@seznam.cz Souhrn: Úvod: Problematika zlomenin proximálního femuru v ortopedii...

Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stadia podélně ploché nohy / Use of the...

Petr Šmíd, Radek Hart Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, tel. 515 215 265, email: petrsmid@yahoo.com Klinika traumatologie v Úrazové nemocnici...