Rok 2012

1/2012

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,máte před sebou první letošní číslo časopisu Ortopedie, kterým otevíráme šestý ročník.Dysplazie kyčelního kloubu je častou příčinou rozvoje degenerativních změn. Pánevní osteotomie...

Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy / Triple pelvic osteotomy in early stages...

Radek Hart, Miloš Janeček, Radim Bárta, Adel Safi Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, tel.: 515 215 265, e-mail: primar.ortopedie@nemzn.cz Klinika...

Možnosti kinematické počítačové navigace u náhrad kolenního kloubu / The possibilities of kinematic computer...

Adel Safi, Radek Hart, Martin Feranec, Vojtěch ProcházkaOrtopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, tel.: 515 215 412, e-mail: adel.safi@seznam.cz Souhrn:Úvod:...

2/2012

Editorial / Editorial

Pavel Janíček Vážení čtenáři,díky zájmu čtenářů časopisu Ortopedie o monotématická čísla se redakční rada rozhodla, že i v letošním ročníku bude v jejich vydávání pokračovat. Druhé číslo...

Výsledky přežívání pacientů s osteosarkomem před 30 lety a nyní / Survival rates in osteosarcoma...

Pavel Janíček, Lukáš Pazourek, Jaromír Černý I. ortopedická klinika LF MU, FN U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 181 111, ...

Maligní fibrózní histiocytom – rizikové faktory přežití / Malignant fibrous histiocytoma – risk factors...

Michal Mahdal, Zbyněk Rozkydal, Pavel JaníčekI. ortopedická klinika LF MU, FN U Sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 181 111, ...

3/2012

Editorial / Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,květnové číslo časopisu Ortopedie vám přináší tři původní práce, dva přehledové články a jeden článek historický.Rázová vlna se v medicíně používá již řadu...

Účinek rázové vlny na kostní cement a její potenciální využití v ortopedii / The...

Jan Zeman, Jan Hach, Lukáš Dibdiak, Pavel Šunka, Petr Lukeš, Petr Hoffer, Radek Sedláček, Kamila Kociová, Jiří Beneš Ústav biofyziky a informatiky, 1. LF...

Vliv odchylky postavení komponent na sérovou hladinu iontů kovů u pacientů s povrchovou náhradou kyčle...

Radek Hart, Pavel Šváb, Vojtěch Procházka, Petr Šmíd, Radim Bárta Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, tel.: 515 215 265, e-mail:...

4/2012

Editorial / Editorial

Jaroslav Pilný Vážení čtenáři,vzhledem k velkému zájmu čtenářů o monotématická čísla se redakční rada časopisu Ortopedie na svém posledním zasedání rozhodla, že bude v jejich vydávání pokračovat....

Naše zkušenosti s léčbou ruptury šlachy m. extensor pollicis longus po zlomenině distálního radia...

Luděk Pliska, Lubor Bialy, Ivana Krejčí Traumacentrum FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Klinika léčebné rehabilitace Ostrava Souhrn:Úvod: Ruptura šlachy dlouhého natahovače...

Funkční výsledky u pacientů operovaných pro rizartrózu palce ruky / Functional results in patients...

Jaroslav Pilný, Eva Gregorová, Marie Holubová, Magdaléna Taliánová, Jiří Štědrý Ortopedické oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s., Kyjevská 44, 530 03 Pardubice, tel.: 777 120 725,...

5/2012

Editorial / Editorial

Jaroslav Pilný Vážení čtenáři,rok se schází s rokem a šestý ročník časopisu Ortopedie uzavíráme monotématickým číslem, které je věnováno revmatochirurgii drobných kloubů, což by mělo...

Náhrada zápěstí vlastní konstrukce: střednědobé výsledky / Total wrist arthroplasty of our own design:...

Jan Pech, David Veigl, Jan Dobiáš, František Denk, Tomáš Zatrapa Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha...

Operace podle Lapiduse a nestabilita I. metatarzu u pacientů s revmatoidní artritidou / Operations on...

Stanislav Popelka, Rastislav Hromádka, Vladislav Barták Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Souhrn:Úvod: U pacientů s revmatoidní artritidou je...

6/2012

Editorial / Editorial

Eduard Šťastný Vážení čtenáři,doufám, že vám letošní dovolená přinesla řadu příjemných zážitků a dostatek volných chvil k relaxaci a odpočinku. Dr. Kříž a kol. formou...

Lornoxicam – nové analgetikum v ortopedické praxi / Lornoxicam – a new analgesic agent in...

Tomáš TrčKlinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 432 801, e-mail:...

Vliv podání koncentrátu plazmatických faktorů na zkrácení předoperační přípravy, morbiditu a mortalitu warfarinizovaných...

Petr Kříž, Barbora Jindrová, Zdeněk Krška, Jan Kvasnička, Tomáš Trč, Martin Stříteský Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK v Praze a VFN...