Rok 2010

1/2010

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, prvním letošním číslem otevírá časopis Ortopedie svůj čtvrtý ročník. Měl by být ročníkem, ve kterém chce redakční rada zvýšit kvalitu...

Dlouhodobé výsledky po trapeziektomii pro rizartrózu / Long-term operation results after trapeziectomy in rhisarthrosis...

Miloslav Pink, Alena Matějková, Martin SkládalOrtopedické oddělení nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč, tel.: 568 809 235, e-mail: miloslav.pink@nem-tr.cz Souhrn:Autoři se zabývají možností...

Dynamická stabilita kolene ve sportu / Dynamic stability of the knee in sport

Daniel Waciakowski,¹ Karel Urban,¹ Karel Barták,² Eduard Popper,³ Karel Karpaš¹ ¹ Lékařská poradna pro sportovce Ortopedické kliniky, UK Praha, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice...

2/2010

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, monotematické číslo časopisu Ortopedie je zaměřené na lázeňství. V ortopedických kruzích je často význam lázní a lázeňské léčby diskutován a ...

Změny podogramu po operacích přednoží / Podogram’s changes after forefoot surgary

Ortopedické oddělení nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč, tel.: 568 809 235, e-mail: miloslav.pink@nem-tr.cz Souhrn:Úvod: Jedním z nejčastějších onemocnění nohy, se kterým se...

Kvalita ortopedické rehabilitace při zkrácení pobytu v rehabilitačním zařízení / Quality of Orthopaedic Rehabilitation...

¹ Universitätsklinikum Leipzig AöR, Stephanstr. 9 E, 041 03 Leipzig, Stabsstelle Medizinisches Leistungs- und Qualitätsmanagement, Německo, tel:. 0049 341 971 6070, e-mail: Jan.Wildebuniklinik@leipzia.de² Klinikum...

3/2010

Zlomeniny lopatky: Diagnostika – klasifikace – terapie / Scapula fractures: Diagnostics – classification –...

Jan Bartoníček, Vladimír Frič, Michal Tuček Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, tel.: 261 081 111, e-mail:...

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři,třetí číslo časopisu Ortopedie v roce 2010 je trochu přelomové. Poprvé jsme vydali spolu s řádným číslem i Suplementum. Redakční rada...

První zkušenosti s molekulární analýzou tkáně pakloubu u vrozeně krátkého femuru (PFFD) / First...

Monika Frydrychová, Daniel Tvrdík, Pavel Dungl, Jiří Chomiak Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8,...

4/2010

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, máte před sebou čtvrté, prázdninové číslo časopisu Ortopedie. Rozhodně se nedá hovořit o tom, že by se jednalo o oddychové...

Operační léčba zlomenin lopatky / Operative treatment of scapula fractures

Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN, Praha-Krč, Vídeňská 800, 142 00, tel.: 261 081 111, e-mail: bartonicek.jan@seznam.cz Ortopedicko-traumatologické oddělení ÚVN, Praha-Střešovice Ortopedicko-traumatologická...

Hemofilická artropatie a možnosti jejího endoprotetického řešení na našem pracovišti / Hemophiliac arthropathy and...

Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel.: 566 083 111, e-mail: pavel.dungl@fnb.cz n...

5/2010

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenári,máte před sebou poslední letošní číslo časopisu Ortopedie. Příští rok otevíráme již pátý ročník a doufáme, že bude stejně úspěšný jako letošní. V...

Korelace klinických diagnóz a artroskopických nálezů: dvouletá retrospektivní analýza artroskopií kolena / Correlation of...

Pavel ČechOrtopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, tel.: 267 162 712, e-mail: pav.cech@post.cz Souhrn:Úvod: Cílem práce je...

Řešení acetabulární dysplazie stříškou podle Boswortha u pacientů starších 30 let / Bosworth hip...

Jan Bartoníček,, Jaroslav Vávra, Libor Luňáček Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha-Vinohrady, tel.: 267 161 111,...

6/2010

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, máte před sebou zářijové číslo časopisu Ortopedie. Po jistě krásné dovolené Vám nabízíme číslo, kde je převaha velmi zajímavých původních prací....

Bakteriální nálezy ze sonikovaných spacerů impregnovaných gentamycinem / Bacterial Findings from Sonicated Gentamicine-Impregnated Spacers

Ortopedicko-úrazové oddělení Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 01 Kladno, tel.: 312 606 292, e-mail: joure@email.cz Souhrn:Cíl studie: Cementový spacer (polymetylmetakrylát) je na našem oddělení nedílnou...

Srovnání pevnosti 2- a 4pramenné sutury v experimentálním modelu šlachové sutury při použití 3...

Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU Brno a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 181 111, e-mail: justan@operativa.cz Souhrn:Cíl:...