Rok 2009

1/2009

Editorial

Vážení čtenáři,dostává se Vám do rukou první číslo již třetího ročníku časopisu Ortopedie. V loňském roce byl časopis zařazen Radou pro výzkum a vývoj...

Transplantace kultivovaných autologních chondrocytů kolenního kloubu / Implantation of cultured autologous chondrocytes of knee...

Milan Handl, Petr Kos, Eduard Šťastný, Martin Hanus, Tomáš TrčKlinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Markéta...

Artroskopická denervace a dekomprese pately / Arthroscopic Patellar Denervation and Decompression

Jiří LubojackýOrtopedické oddělení Slezské nemocnice Opava Souhrn:Pacienti s nespecifickými bolestmi femoropatelárního skloubení tvoří v ortopedických ambulancích specifickou kategorii, u které bohatá škála léčebných postupů snad...

2/2009

Editorial

Vážení čtenáři,druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii. V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv...

Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem / Osteotomy of proximal femor by Cannulated...

David Starý(1), Jan Poul(1), Marcela Charvátová(2), Petr Gál(1)(1) Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno(2) Klinika dětské radiologie...

Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky / Therapy of...

Cyprián KopáčI. ortopedicko – traumatologická klinika LF UK, SZU a FNsP v Bratislave, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava Souhrn:Názory na patogenézu a liečbu juvenilnej kostnej...

3/2009

Editoral

Vážení čtenáři, dostává se k Vám další číslo časopisu Ortopedie. Úvodní práce hodnotí kvalitu života mladých pacientů s osteoartrózou kyčelního kloubu. Trpí jejím snížením,...

Kvalita života mladých nemocných s osteoartrózou kyčle / Quality of life of young patients...

Petr Otiepka, Zbyněk RozkydalI. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 182 717,...

Pevnostní analýza necementovaných bikonických závitořezných jamek Zweymüller / Strength Analysis of Cementless Biconical...

Zdeněk Cichý (1), Zdeněk Konečný (2) (1) Ortopedické oddělení FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, tel.: 597 371 111, e-mail: zdenek.cichy@fnspo.cz (2) Katedra robototechniky...

4/2009

Editorial

Vážení čtenáři, máte před sebou letní číslo časopisu Ortopedie. Patří mezi monotematická čísla a je zaměřené na ambulantní ortopedii. Upřímně řečeno, redakce si...

Nitrokloubní viskosuplementace v terapii osteoartrózy / Intra-articular visco-supplementation for the treatment of osteoarthritis

Tomáš Trč(1), Daniel Bělík(2) (1) Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06...

Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem (Pradaxa®) v prevenci trombembolické nemoci u pacientů po...

Radek Kunovský I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, tel.: 543 182 749, e-mail: radek.kunovsky@fnusa.cz Our first experiences with...

5/2009

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, máte před sebou šesté číslo časopisu Ortopedie. Poslední v letošním roce. Jsme v závěru desetiletí, které bylo WHO deklarováno jako ...

Dekáda kostí a kloubů 2000–2010 / Decade of bones and joints 2000–2010

Pavel Dungl Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel.: 566 083 111, e-mail: pavel.dungl@fnb.cz ...

Osteoporóza – ovlivnitelný faktor rizika zlomenin / Osteoporosis – a manageable factor of the...

Jan ŠtěpánRevmatologický ústav a 1. lékařská fakulta UK Praha, Na Slupi 4, 128 50 Praha, tel.: 234 075 334, e-mail: stepan@revma.cz Souhrn:Je podán přehled o...

6/2009

Editorial

Tomáš Trč Vážení čtenáři, doufám, že jste si na dovolené odpočinuli a že uvítáte páté letošní číslo Ortopedie. Musím s potěšením...

Počítačová 3D analýza chůze hodnotí objektivně pooperační vývoj korekce equinozity u pacientů s dětskou...

Švehlík Martin(1), Slabý Kryštof(2), Soumar Libor(3), Smetana Pavel(1 ),Radvanský Jiří(2), Trč Tomáš(1) (1) Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a...

Kostní cement jako nosič cytostatika – možnosti použití, experimenty in vitro / Bone cement...

Egon Procházka(1), Stanislav Mičuda(2), Karel Urban(1) (1) Ortopedická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, tel.: 495 833...