Rok 2008

1/2008

Editorial

Vážení čtenáři,držíte v ruce nové číslo časopisu Ortopedie, kterým zahajujeme druhý ročník vydávání. Redakční rada si před rokem stanovila určité cíle. V Editorialu se...

Výběr štěpu k rekonstrukci předního zkříženého vazu – stále diskutovaná otázka / Graft selection...

Radim Kalina, Radomír Holibka, Miroslav PachOrtopedická klinika FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Souhrn: I přes výrazné zdokonalení artroskopické operační techniky a...

Periprotetický infekt – biofilmový aspekt / Periprosthetic infection – bio-film aspect

Tomáš Tomáš, Lukáš PazourekI. ortopedická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno Souhrn:Infekce je nejzávažnější komplikací v endoprotetice....

2/2008

Editorial

Vážení čtenáři,druhé číslo časopisu Ortopedie, které držíte v ruce, se poněkud vymyká běžným výtiskům z minulého roku. Toto číslo zahajuje nový trend našeho časopisu...

Rozsáhlé subtalární uvolnění v operačním léčení rigidních typů pes equinovarus congenitus / Extensive subtalar...

Pavel DunglOrtopedická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce, IPVZ a 1. LF UK v Praze, Budínova 2, 180 81 Praha 8 Souhrn: V souhrnné práci je...

Hoffmanova operace nohy / Hoffman’s procedure

Jan Zagroba, Richard KašpárekOrtopedické oddělení FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba Souhrn:Operace nohy podle Hoffmana byla publikována téměř před 100 lety. Jedná se...

3/2008

Editorial

Vážení čtenáři,druhé číslo časopisu Ortopedie, které držíte v ruce, se poněkud vymyká běžným výtiskům z minulého roku. Toto číslo zahajuje nový trend našeho časopisu...

Rozsáhlé subtalární uvolnění v operačním léčení rigidních typů pes equinovarus congenitus / Extensive subtalar...

Pavel DunglOrtopedická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce, IPVZ a 1. LF UK v Praze, Budínova 2, 180 81 Praha 8 Souhrn: V souhrnné práci je...

Hoffmanova operace nohy / Hoffman’s procedure

Jan Zagroba, Richard KašpárekOrtopedické oddělení FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba Souhrn:Operace nohy podle Hoffmana byla publikována téměř před 100 lety. Jedná se...

4/2008

Editorial

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou další číslo časopisu Ortopedie, tentokrát pod patronací Spondylochirurgického oddělení FN Motol. Téma je tedy jasné – vše,...

Poranění střední krční páteře a cervikotorakálního přechodu / Injuries to the middle cervical spine...

Jan Štulík(1, 2, 3), Michal Barna(1), Petr Nesnídal(1) (1) Spondylochirurgické oddělení FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 (2) III. chirurgická klinika 1. LF...

Diferenciální diagnostika bolestí zad / Low back pain. Differential diagnosis

Martin Häckel Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 Souhrn:Bolesti zad jsou obecně velmi rozšířeným...

5/2008

Editorial

Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou šesté číslo 2. ročníku časopisu Ortopedie. Jedná se opět o monotematické číslo, které se věnuje problematice...

Úloha ortopeda v prevenci a léčbě sportovních úrazů a poškození / The role of...

Miloslav Pink, Miroslav Lisý, Martin SkládalOrtopedické oddělení Třebíč, Purkyňovo nám. 2, 67401 Třebíč Souhrn:Narůstající počet sportovních úrazů představuje problém nejen pro poraněné sportovce, ale i...

Přední zkřížený vaz – poranění, diagnostika, terapie / Anterior cruciate ligament – injury, diagnostic,...

Milan Novotný, Filip Hudeček, Petr Otiepka I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno Souhrn:Ruptury předního zkříženého vazu patří mezi...

6/2008

Editorial

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom se ještě jednou vrátili k úspěchu, kterého časopis Ortopedie dosáhl. Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR 8. února...

Disociativní nestability zápěstí / Dissociative carpal instability of the wrist

Jaroslav Pilný, Luboš Vodochodský(1), Jana Chmelová(2), MUDr. Zdeněk Vodička(3), Theodor Tluka(4)(1) Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Kyjevská 44, 530 06 Pardubice(2) Radiodiagnostický...

Antitrombotická pooperační prevence bemiparinem / Antithrombotic postoperative prevention with Bemiparine

Tomáš Trč(1), Karel Karpaš(2)(1) Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha...