Rok 2007

1/2007

Editorial

Vážení čtenáři, milí kolegové,dostává se Vám do ruky nově koncipovaný časopis ORTOPEDIE. Jedná se o časopis, který chce reflektovat současný stav diagnostiky a terapie...

Nové trendy v aloplastice kyčelního kloubu

Tomáš Trč Ortopedická klinika UK 2. LF a FN v Motole Souhrn:Ortopedie patří mezi nejvíce se rozvíjející obory medicíny. Velmi úspěšná náhrada kyčelního kloubu je základní...

Reoperace při aseptickém uvolnění totální endoprotézy kyčelního kloubu

Eduard Šťastný, Tomáš Trč, Jiří Frýdl, Zdeněk Kopečný, Milan HandlnOrtopedická klinika UK 2. LF a FN v Motole Souhrn:Základním problémem u revizních operací TEP (totální...

2/2007

Editorial

Vážení čtenáři, milí kolegové, nový časopis Ortopedie je na světě. Na sklonku loňského roku měla redakce časopisu Ortopedie nejvíc práce. Čekalo se na poslední...

Indikace k ortopedické operační léčbě u pacientů s dětskou mozkovou obrnou / Timing in...

Alena SchejbalováKlinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Souhrn: Práce je...

Incidence zlomenin proximálního femuru / Incidence of proximal femoral fractures

Jan Vaculík, Tomáš Malkus, Marek Majerníček, Aleš Podškubka, Pavel Dungl Ortopedická klinika IPVZ FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

3/2007

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,časopis Ortopedie má již za sebou oficiální uvedení do života. Křest proběhl na XVI. kongresu Ortopedické kliniky v Hradci Králové. Jako...

Proximální femorální fokální deficience – známá fakta a nový výzkum / Proximal femoral focal...

Monika Frydrychová(1), Pavel Dungl(1), Jiří Chomiak(1), Daniel Tvrdík(2) (1)Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce (2)Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn:...

Prevence tromboembolické nemoci v ortopedii / Prevention of Thromboembolism in Orthopaedics

Jaroslav Pavlata(1), Petr Dulíček(2)(1) Ortopedická klinika LF a FN v Hradci Králové(2) II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN, Oddělení klinické hematologie, Hradec...

4/2007

Editorial

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. Vážené kolegyně, vážení kolegové,je mi ctí, že k Vám mohu promluvit na stránkách našeho nového časopisu Ortopedie. Tento časopis vznikl...

Nespecifický zánět kyčelního kloubu u dospělých – diagnostika a léčba / Non-specific Coxitis –...

David Zítko, Pavel Šponer, Jaromír ŠrotOrtopedická klinika FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Souhrn: Záněty kyčelního kloubu u dospělých patří mezi akutní...

Menonova artroplastika při řešení rizartrózy / Menon arthroplasty in rhisarthrosis

Jan ZlatohlavýOrtopedicko-úrazové odd. Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 Kladno Souhrn:Menonova artroplastika je jednou z několika technik, které umožňují řešení pokročilejších degenerativních postižení karpometakarpálního...

5/2007

Editorial

Vážení čtenáři,na stránkách Ortopedie v Editorialu Vás oslovovali vždy členové redakční rady našeho časopisu. V posledním čísle jsme požádali předsedu České společnosti pro ortopedii...

Hodnotenie výsledkov Green-Griceovej extraartikulárnej artrodézy v kombinácii s Youngovou operáciou v liečbe pes planovalgus...

Martina Frištáková, Karol Novorolský Detská ortopedická klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava Souhrn: Východisko: Valgózna deformita nohy je častým nálezom u pacientov...

Aktuální pohled na léčení juvenilní kostní cysty / Current approach to the treatment of...

Pavel Šponer, Karel Urban, Karel Karpaš, Pradeep George MathewOrtopedická klinika FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Souhrn:Juvenilní kostní cysty obvykle postihující...

6/2007

Editorial

Vážení čtenáři,jsem velmi rád, že otvíráte již 5. číslo časopisu Ortopedie, a věřím, že se Vám bude líbit stejně jako čísla předchozí. Za redakční...

Aktuální problematika NSA při léčbě bolesti pohybového aparátu / Current dilemma of use...

Jiří ŠtolfaRevmatologický ústav, Na Slupi 4, 120 00 Praha 2 Souhrn: NSA jsou léky s analgetickým, antiflogistickým a antipyretickým účinkem, které mají široké použití v...

Pagetova kostní choroba / Paget´s Disease of Bone

Zbyněk RozkydalI. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno Souhrn:Práce je zaměřena na popis této kostní choroby. Autor...