REDAKČNÍ RADA

Šéfredaktor (Editor-in-Chief)
• prof. MUDr. T. Trč, CSc., MBA – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Vědecký sekretář (Secretary General)
• as. doc. MUDr. E. Šťastný, Ph.D. – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Zástupce šéfredaktora (Assistant Editor)
• doc. MUDr. J. Pilný, Ph.D. – Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

Redakční rada (Editoral Board)
• prof. MUDr. J. Bartoníček, DrSc. – Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
• prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. – Ortopedická klinika FN Olomouc
• MUDr. B. Helm – Ortopedická ambulance Klatovy
• doc. MUDr. P. Horák, CSc. – 3. interní klinika FN Olomouc
• doc. MUDr. P. Janíček, CSc. – Ortopedická klinika LF MU, FN u svaté Anny Brno
• doc. MUDr. K. Karpaš, CSc. – Ortopedická klinika LF a FN v Hradci Králové
• MUDr. V. Medek – Poliklinika III, Hradec Králové
• prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc. – Revmatologický ústav, Praha
• prim. MUDr. M. Pink, CSc. – Ortopedické oddělení nemocnice s poliklinikou, Třebíč
• prof. MUDr. M. Repko, Ph.D. – Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice

Mezinárodní redakční rada (International Editorial Board)
• prof. MUDr. P. Dufek – Neustat in Holstein, Německo
• MUDr. R. Hilmi – Lyon, Francie
• doc. MUDr. M. Kokavec, Ph.D. – Bratislava, Slovensko
• PD Dr. V. Martínek – Bad Aibling, Německo
• PD Dr. M. Rejholec – Kuwait City, Kuvajt
• PD Dr. A. Roth – Leipzig, Německo