Kontakt

Ortopedie / Orthopedy

Dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology / Bimonthly for orthopedists, traumatologists and rheumatologists

 

Odpovědný redaktor (Editor)
Mgr. Lukáš Malý, tel.: 725 425 036
e-mail: maly@mf.cz

Ředitel divize Medical Services (Director of Medical Services division)
Karel Novotný, MBA

Grafika a technické zpracování (DTP)
Jan Borovka

Korektury (Copy Editor)
Mgr. Lukáš Malý

Obchodní oddělení (Advertising)
David Korn
e-mail: korn@mf.cz

Sekretariát (Secretariate)
Jan Vápeník
e-mail: vapenik@mf.cz

Marketing a distribuce (Marketing and distribution)
Jaroslav Aujezdský

Brand Manager
Veronika Kocánková

Distribuce (Distributed by)
SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3,
193 00 Praha 9
Tel.: 225 985 225, Mobil: 777 330 370
Email: mf@send.cz, www.send.cz,

 

© Mladá fronta a. s., 2020
Evidenční číslo MK ČR: E 17041
ISSN 1802-1727

Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
IČ: 49240315, www.mf.cz