Ošetření chondrálních defektů bifázickým scaffoldem / Treatment of chondral defects by biphasic scaffolding

Marek Žižka, Jiří Fousek
Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice Na Františku, Praha 1

Souhrn:

Chondrální defekty jsou na kolenním kloubu poměrně častým nálezem a jejich terapie je obtížná. Dobrému hojení těchto defektů brání nízký hojivý potenciál hyalinní chrupavky. Metod chirurgického ošetření těchto defektů bylo popsáno mnoho. Na našem pracovišti používáme od roku 2008 kombinaci heterologních implantátů (scaffoldů) s abrazivními metodami. V roce 2008 jsme poprvé použili implantát Chondrotissue. Roku 2013 jsme následně publikovali dobré výsledky u 52 pacientů léčených touto metodou. V roce 2016 jsme poprvé implantovali implantát Biomatrix CRD – bifázický scaffold. Mezi lety 2016 a 2019 jsme tento implantát použili u 10 pacientů. Výsledky jsme hodnotili s minimálním odstupem šesti měsíců od operace. Jako hodnotící skórovací systém jsme používali Lysholmovo skóre. S výsledkem 91,2 dle Lysholma se jedná o pooperační výsledky hodnocené jako dobré. Ve srovnání s dříve hodnocenou skupinou ošetřenou implantátem Chondrotissue jsme po implantaci Biomatrix CRD dosahovali lepších výsledků.

Klíčová slova: chondrální defekty, scaffold, implantát, Lysholmovo skóre, Biomatrix

Summary:

Chondral defects of the knee are a fairly common phenomenon and their therapy is difficult. Their healing is prevented by a low healing potential of hyaline cartilage. Many methods of surgical treatment have been described for these defects. In our facility we have been using a combination of heterologous implants (scaffolds) and abrasive methods since 2008. In 2008, we used the Chondrotissue implant for the first time. We then published favourable outcomes in 52 patients treated using this method in 2013. In 2016, we implanted the Biomatrix CRD, a biphasic scaffold, for the first time. Between 2016 and 2019 we used this implant in 10 patients. We evaluated the results no sooner than after six months from the surgery. We used the Lysholm scoring scale on which we achieved a score of 91.2, i.e. good postsurgical results. In comparison to the previously evaluated Chondrotissue implant group, we achieved better results after implanting the Biomatrix CRD.

Key words: chondral defects, scaffold, implant, Lysholm scoring, Biomatrix